Voucher giảm giá Traveloka 5% khi đặt khách sạn lần đầu trên ứng dụng

Voucher giảm giá Traveloka 5% khi đặt khách sạn lần đầu trên ứng dụng

Voucher giảm giá Traveloka 5% khi đặt khách sạn lần đầu trên ứng dụng. Mức giảm tối đa: 300.000 ₫. Đơn hàng tối thiểu: 600.000 ₫

Nghành hàng: Áp dụng khi đặt khách sạn lần đầu tiên trên ứng dụng Traveloka